Monday, May 24, 2010

dOa KeIKhlaSAn....

"Ya Allah! Ssesungguhnya aku berlindung kepad Engkau daripada menyukutukan Engkau pada hal aku mengetahui dan aku memohon keampunan Engkau(daripada menyekutukan Engkau dengan sesuatu)yang tidak aku ketahui.(Shahir al-Jami' al-Shagheir,no:3731

~~~Di atas ialah doa yang diajar oleh Rasulullah S.A.W. untuk kita menghindari musuh ikhlas,iatu riya' dan sum'ah....

No comments:

Post a Comment